สำนักพุทธฯส่วนกลาง

Untitled Document

รวมเว็บพระพุทธ

Untitled Document

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางคุณธรรม,จริยธรรม,ค่านิยมสร้างสรรค์,จรรยาของข้าราชการ,กฎ,ประกาศ,ระเบียบต่าง ๆ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในระดับใด
 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday9
mod_vvisit_counteryesterday17
mod_vvisit_counterthis week115
mod_vvisit_counterlast week87
mod_vvisit_counterthis month526
mod_vvisit_counterlast month648
mod_vvisit_counterAll139227

Online Now: 1
Your IP: 103.55.142.140
,
UTC: 2018-05-27 23:19

สาระน่ารู้/เกร็ดความรู้

 

E-mail กลุ่มงานฯ

ขณะนี้มีผู้เข้าชมเว็บไซต์

เรามี 6 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

ขณะนี้มีผู้ชม 35 คนโครงการฝึกอบรม “ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม” สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๙
วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม 2016 เวลา 03:23

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญในด้านการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ระสานความร่วมมือในทิศทาง เดียวกันประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๗๘ เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ได้กำหนดค่านิยมสร้างสรรค์ และประมวลจริยธรรม ข้าราชพลเรือนกำหนดให้ข้าราชการต้องยึดมั่นและยืนหยัด
ทำในสิ่งที่ถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ อันเป็นพื้นฐานของคนดี กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ งได้จัดโครงการ"ปฏิบัติธรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "
สำหรับข้าราชการบรรจุใหม่ รุ่นที่ ๑ /๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙
ณ วัดหทัยณเรศวร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รายละเอียดเพิ่มเติม
 
กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
วันพุธที่ 13 มกราคม 2016 เวลา 07:09

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และข้อที่ 14 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 รวมถึงเป็นการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรม ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. จึงมีประกาศตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กลุ่มงานส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อชี้แจงบทบาทอำนาจหน้าที่ รวมถึงรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

 

รายละเอียด
 
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ "คนดี ศรี พศ"
วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2015 เวลา 06:55

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้ข้าราชการยึดมั่นคำถวายสัตย์ปฏิญานฯ สำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ รวมถึงได้ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการที่ดีตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อ ที่20 เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการในสังกัดและเป็นการส่งเสริมค่านิยมสังคมคุณธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558 

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
โครงการอบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเสริมสร้างพลังแผ่นดิน
วันพุธที่ 06 พฤษภาคม 2015 เวลา 00:00

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ให้กับข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักเรียน นิสิตนักศึกษา สามเณร ตลอดจนพุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตะหนักถึงความจำเป็นดังกล่าว จึงได้จัดโครงการฝึกอบรม "การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างพลังแผ่นดิน" นี้ขึ้นโดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม และกองพุทธศาสนศึกษา ส่วนการศึกษาสงเคราะห์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

อ่านเพิ่มเติม...
 
คุณธรรม จริยธรรม ประจำสังคมไทย และบทความส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
วันพุธที่ 29 เมษายน 2015 เวลา 00:00

 

 
อ่านเพิ่มเติม
 
โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการ
วันพุธที่ 18 มีนาคม 2015 เวลา 00:00

 กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม จัดสัมมนา โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส" ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมผึ้งหวานรีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

 

 

Attachments:
Download this file (file.doc)file.doc421 Kb
อ่านเพิ่มเติม
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 1 จาก 3

ธรรมะกับท่านว.วชิรเมธี

Google