การเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

 


ไฟล์เอกสารประกอบ
วิธีการเลือกตั้งกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ.pdf |
1 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม บัตรสีชมพู.pdf |
2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกคณะกรรมการจริยธรรม บัตรสีฟ้า.pdf |

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 29,472