ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ด้านการพระพุทธศาสนา และเป็นประธานกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meeting โดยมีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องการพิจารณารับรอง/เห็นชอบรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคคล “พุทธาคุณากร” ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (ส่วนกลาง) มาตรฐานที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ (หลังที่ ๒) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image
image
image
 
 
 
 

Website Policy | Privacy Policy | Security Policy | Disclaimer | ข้อกำหนดการใช้ Cookies รองรับการทำงานบน Internet Explorer v.11+, Microsoft Edge, Firefox v.47.0+, Chrome v.51+

จำนวนการเข้าชม : 71,921